Historie    

Koupaliště se nachází na břehu Radvaneckého rybníku. Leží na horním toku Dobranovského potoka mezi Radvancem a Sloupem. 

Má rozlohu 8,67 ha. Jeho břehy jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště.

Na protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem procházejícím širokým, uměle vyzděným tunelem. Kdysi zde stávala pila, podle níž se rybník nazýval "Bretteich" (Prkenný rybník).

V roce 1905 bylo na jihovýchodním břehu rybníka zřízeno koupaliště s písečnou pláží, které se ve 20. letech 20. století postupně rozšiřovalo. Návštěvníkům sloužila velká restaurace s letní terasou. Mimo to zde byla také půjčovna loděk a plavecká škola. 

V meziválečném období se rybník nazýval Vlaštovčí jezero (Schwalbensee) podle velkého množství hnízdících břehulí, které se v němčině označovaly jako "břehové vlaštovky" (Uferschwalbe).

Koupaliště zůstalo oblíbeným místem rekreace i po 2. světové válce. V roce 1965 byla zahájena jeho rekonstrukce a roku 1967 byl celý areál opět slavnostně otevřen. Jeho součástí je dnes také letní tábořiště s chatkami. 

 Na jižní straně rybníku se nachází upravené pláže sloužící k rekreaci a koupání. Možnost autokempinku, táboření apod. Radvanecký rybník dává příležitost i ke sportovnímu rybaření. Krásná romantická krajina, v níž se na hladinách rybníků zrcadlí siluety okolních kopců, zeleň lesů, šedé pískovcové skály a okolí vybízející k projížďkám na koních. Značené turistické cesty poskytnou nejedno překvapení - výhledy z vrcholku kopců, pískovcové reliéfy, průniky vyvřelých hornin (čediče a znělce). Skalní stěny a věže nabízejí náročné horolezecké výstupy. 

V současné době každým rokem prochází koupaliště postupnou rekonstukcí. Největší rozvoj koupaliště proběhl v roce 2004, kdy za pomoci programu PHARE bylo vybudováno nové oplocení a postaven nový objekt na vodě, jež slouží jako přístavní molo pro lodě. Každým rokem dochází k postupné opravě teras a nové výsadbě zeleně v areálu. 

Kontakt

Koupaliště Sloup v Čechách Cvikovská
Sloup v Čechách
47152
Pokladna/Ubytování 487 753 520
Telefon pokladny v provozu pouze v sezóně
Prodej rybářských povolenek
(pouze v otevírací době pokladny)FB:
Koupaliště Sloup v Čechách p.o.

REZERVACE/OBJEDNÁVKY CHATEK:
koupaliste.sloup@volny.cz (vyřizování mailů/objednávek dle příchozího data)